Milieutechnisch advies, onderzoek en ondersteuning van Lawijn

Lawijn Advies & Management is een onafhankelijk milieukundig adviesbureau, ontstaan in het jaar 2000. Onze
opdrachtgevers zijn divers. We bedienen aannemingsbedrijven (GWW), architecten, ontwikkelaars, bedrijven, omgevingsdiensten, gemeentes, waterschappen en
particulieren. Zij geven ons opdrachten voor het uitvoeren en begeleiden van uiteenlopende projecten op het gebied van civiel, cultuur en milieu.

Totale dienstverlening in milieuadvies.

Lawijn heeft een uitgebreid dienstenpakket. 
Deze is onder te verdelen in de 3 hoofddiensten. U kunt ze zowel apart als in een pakket afnemen.

Milieuonderzoeken

De voorbereiding voor een bouwplan leidt vaak tot de eis van uitvoering van milieuonderzoeken. Lawijn ondersteunt en adviseert op het gebied van milieukundig onderzoek.

Advisering milieu

Lawijn is zeer ervaren in het verzorgen van milieutechnisch advies en de daarbij behorende ondersteuning. Door gebruik te maken van onze vakkennis en ervaring, boekt u met name in de voortrajecten veel tijdwinst. U weet zeker dat het gehele traject optimaal verloopt.

Advisering GWW

Lawijn heeft ruime ervaring op het gebied van civiel- en cultuurtechnische ondersteuning bij grond-, weg,- en waterbouwprojecten (GWW), waarbij met name bodemverontreiniging aan de orde is. Onze projectleiders bewijzen hun meerwaarde met oplossingsgerichte adviezen.

Een oplossingsgericht adviesbureau

Onze medewerkers zijn vakkundig opgeleid en gaan bij ieder project enthousiast en secuur te werk. Wij begeleiden projecten en denken mee over oplossingen van een probleem. Wettelijke eisen nemen we daarin mee. De focus ligt op het hele proces: van start tot oplevering. Tenzij u ons alleen voor een bepaalde fase nodig heeft.

Gecertificeerd milieuonderzoek

Lawijn hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en milieu en is gecertificeerd voor het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015.

In het kader van Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer) is het voor bodem intermediairs verplicht om voor diverse bodemgerelateerde activiteiten een certificaat in het bezit te hebben. Wij voeren de volgende erkende werkzaamheden onder certificaat uit.

BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen

 

 

BRL SIKB 2000: veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

Bekijk onze projecten

BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg