Gerealiseerde projecten van Lawijn

Onderstaand treft u een selectie van onze recent opgeleverde projecten. Heeft u hier vragen over, of wilt u nader kennis met ons maken, neem dan contact met ons op en vraag naar de betreffende projectleider.

Amsterdamse Bos

Milieuonderzoek en -advisering voor de realisatie van een ecologische verbindingszone langs het Amsterdamse Bos te Amstelveen.

Lawijn Advies & Management heeft nader onderzoek, partijkeuringen, het saneringsplan en de milieukundige begeleiding verzorgd voor deze herinrichting. Dit deden wij in opdracht van aannemingsbedrijf van Oostrum Westbroek bv uit Westbroek.

De Noldijk

Milieuonderzoek en -advisering voor de herinrichting van een bedrijventerrein en woningbouw langs de Noldijk te Barendrecht.

Aannemingsbedrijf GKB Realisatie bv uit Barendrecht had bodemonderzoek nodig voor de vergunning voor de herinrichting van een bedrijventerrein. Wij voerden hiervoor verkennend en nader onderzoek uit, stelden het saneringsplan op en verzorgden milieukundige begeleiding.

De Dorpsstraat in Hendrik-Ido-Ambacht

Milieuonderzoek en -advisering, en toezicht
voor de herinrichting van een bedrijventerrein in woningbouw langs de Dorpsstraat te Hendrik-Ido-Ambacht.

Lawijn Advies & Management voerde verkennend en nader onderzoek uit, stelde het saneringsplan op en verzorgde milieukundige begeleiding voor deze herinrichting. Projectontwikkelaar Van Wijnen bv uit Dordrecht was hiervoor onze opdrachtgever.

Sluiseiland Vianen

Milieuonderzoek en -advisering, aanbesteding en toezicht voor de saneringswerkzaamheden van het Sluiseiland te Vianen.

In het Sluiseiland in Vianen moest worden gesaneerd. Dit was een project van de gemeente Vianen en van de Omgevingsdienst regio Utrecht. Lawijn Advies & Management deed voor dit project nader onderzoek, stelde het saneringsplan op, paste het RAW-bestek toe en verzorgde de aanbesteding van werkzaamheden en milieukundige begeleiding.

Van Renesselaan 32-34 Zeist

Milieuonderzoek en toezicht voor de sanerings-werkzaamheden vml. gemeentewerf te Zeist.

Het voormalig gemeentewerf van de gemeente Zeist moest worden gesaneerd voor de realisatie van een appartementencomplex.  Dit was een project van de gemeente Zeist. Lawijn Advies & Management deed voor dit project nader onderzoek, en verzorgde de  milieukundige begeleiding.

Openbare wegen Soest

Vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het asfalt voor de afzet- en hergebruikmogelijkheden van het vrijkomende asfalt. 

Voor de civieltechnische werkzaamheden is volgens publicatie CROW-210 het asfalt onderzocht. Dit was een project van de gemeente Soest. Lawijn Advies & Management verzorgde de gehele uitvoering.