Milieuadvisering GWW bij bodemverontreiniging

Lawijn Advies & Management heeft veel ervaring op het gebied van civiel- en cultuurtechnische ondersteuning bij grond-, weg,- en waterbouwprojecten (GWW) waarbij bodemverontreiniging aan de orde is. Onze projectleiders bewijzen hun meerwaarde met oplossingsgerichte adviezen. Zij combineren traditioneel en praktisch vakmanschap op unieke wijze met innoverende technologieën. U kunt Lawijn inschakelen voor advisering en ondersteuning bij uw GWW-projecten.

Wij helpen u onder andere bij:

• RAW-bestekken en tekenwerk voor civiel- en cultuurtechnische werken (bouw- en woonrijp, en onderhoud);
• technische omschrijvingen en grondbalansberekeningen;
• geotechnisch advies (zettingen en hoogtemetingen);
• advies toepassen secundaire bouwstoffen;
• beoordeling van rioleringsplannen, bemalingsadviezen en damwandadviezen.
• kostenramingen

• werken aanbesteden

• directievoering en toezicht

Meer weten?

Milieukundig advies bij grond-, weg- en waterprojecten is een technische kwestie waar veel specialistische kennis voor nodig is. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Onze experts informeren u graag

Neem contact op